På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Mötesplats "Vux"

Mötesplats "Vux"

Framtid.se deltog den 19 november 2018 i skolverkets konferens Motesplats Vuxenutbildningen.

I konferensen deltog det ett stort antal rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare och specialpedagoger - främst verksamma inom GR, Göteborgs regionen, men även från andra delar av Sverige.

Givande föreläsningar och gruppdiskussioner ägde, under dagen, rum. Bland annat diskuterades det kring vuxnas grundläggande färdigheter (vad behöver man kunna för att klara sig i dagens samhälle), utbildningsplikt för nyanlända, definition av "nyanländ" (hur länge efter ankomst till Sverige är man fortfarande Nyanländ), valkompetens, EU´s nyckelkompetenser, kvalité i utbildningar och lärarbehörighet.

OBS! Skolverkets hemsida har ny utseende. Kika gärna på Skolverket.se.

Antal komvux-studerande
Antalet "elever" inom vuxenutbildningen är fler än på "ungdoms"-gymnasieskolorna. De vuxnastuderande i Sverige var under 2015 - ca 357.000, under 2016 - ca 375.000 och under 2017 - ca 400.000 (jämför med ca 350.000 elever på ungdomsgymnasier).

Yrkespaket
Nytt kring Yrkespaket, som finns inom gymnasieskolans introduktionsprogram samt inom Komvux och vars syfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden, är att de är numera nationella och påbyggnadsbara.

Utbildningsplikt
Personer som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram lyder under "utbildningsplikten", trots att de är vuxna. Arbetsförmedlingens definition av "nyanlända" sträcker sig till max 36 månader.

SFI
SFI, svenska för invandrare, som tidigare var en särskild skolform, ingår sedan 1 juli 2016 inom Komvux, och de nationella proven inom SFI har blivit obligatoriska.

Lilla ordboken
Vux - förkortning för "vuxenutbildningen" (Komvux).
Komvux - står för Kommunal vuxenutbildning.
sthl - förkortning för studiehandledning och ibland också för "studiehandledare" som yrkestitel.

Länktips
skolverket.se/yrkespaket-for-komvux
framtid.se/information/yrkesvux
regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/nu-blir-sfi-en-del-av-komvux.