På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Här finns jobben i framtiden!

Här finns jobben i framtiden!

Vad ska du bli när du blir stor?
Att veta svaret på den frågan är inte alltid helt lätt, att välja utbildning och yrkes är för många ganska svårt.  Självklart ska du utgå ifrån ditt eget intresse och låta det påverka valet av utbildning och yrke. Det kan samtidigt vara viktigt att ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut, vilka karriärmöjligheter som finns och annat som kan vara viktigt för dig. Det kan också finnas olika vägar till ditt drömyrke och vägen dit behöver inte alltid vara spikrak.

”sometimes on the way to the dream you get lost and find a better one”

Både Arbetsförmedlingen och Saco publicerar årligen rapporter över hur framtidens arbetsmarknad förväntas se ut.

Om fem till tio år beräknas det finnas goda chanser till jobb inom följande yrken:

Arbetsterapeut
Arkitekt
Audionom
Barnmorska
Biomedicinsk analytiker
Betongarbetare
Bilmekaniker
Civilingenjör, bygg och anläggning, maskin
CNC-operatör
Datavetare
Förskollärare
Golvläggare
Ingenjör och tekniker inom elektronik och teleteknik
Kock
Läkare
Lärare i grundskolan
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterska
Skolledare
Speciallärare, Specialpedagog
Statistiker, Matematiker
Tandsköterska
Undersköterska

 

Faktorer som påverkar utbudet av arbetskraft inom ett yrke
• Hur många som examineras.
• Hur många som går i pension.
• Vad de som redan har utbildat sig väljer att arbeta med.
• Migration, både in- och utvandring.
• Regler om vilka kompetenser som krävs för att få utöva ett yrke. T.ex legitimationskrav.

Faktorer som påverkar efterfrågan på arbetskraft inom ett yrke
• Befolkningens ålder, t.ex fler äldre betyder ett ökat behov av vård och omsorg.
• Tekniska innovationer.
• Ändrade konsumtionsvanor.
• Konjunkturens utveckling, både nationellt och globalt.
• Politiska förändringar, beslut och nya lagar.
• Nya sätt att organisera arbete. T.ex. globaliseringen, bemanningsföretag mm.

Arbetsmarknaden brukar delas in i tre olika kategorier, liten konkurrens, balans och stor konkurrens.

• Liten konkurrens = fler jobb än utbildade. Arbetsgivarna har svårt att hitta personal. Möjligheterna att få jobb är därför goda.

• Balans = balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Det betyder att det är lika många utbildade som det finns arbeten.

• Stor konkurrens = fler utbildade än vad det finnas jobb. Möjligheten att få jobb är därför sämre.