Flerspråkighet – en eftertraktad kompetens hos tolkar ANNONS - Reportage från Semantix

Flerspråkighet – en eftertraktad kompetens hos tolkar

Arbetsmarknadens efterfrågan på tolkar med särskilda språkkompetenser inom framför allt afrikanska språk har ökat de senaste tio åren. Nu arbetar tolkförmedlingarna själva med att informera och hjälpa till med utbildning i språk där det i dagsläget råder brist på utbildade tolkar.

För tolkbranschen i stort efterfrågas i dagsläget särskilt följande språkkompetenser:

  • arabiska 
  • somali 
  • dari
  • tigrinska
  • persiska


En förutsättning för både offentlig och privat sektor  
Vid handläggning av ärenden inom sjukvård, rättsväsende och migrationsärenden är tolkade samtal en förutsättning för ett lyckat samtal, och i flera situationer en rättighet. 

Men tolkuppdrag förmedlas också inom den privata sektorn, ofta i samband med internationella event och konferenser. 

Under pandemin har antalet uppdrag som sker på plats minskat, medan tolkning över videolänk och telefon ökat. 


Utbildningar för tolkar
För blivande tolkar finns flera utbildningar. Myndigheten för Yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för flera av utbildningarna, bland annat de på Härnösands folkhögskola, Medborgarskolan Syd i Malmö och Folkuniversitetet i Östersund. En sammanställning över utbildningarna finns på myndighetens webbsida blitolk.nu. 


Språken som eftersöks
Tolkförmedlingarna själva arbetar även aktivt för att informera om utbildningsalternativ för att på sikt öka antalet utbildade tolkar i Sverige. Tolkförmedlingen Semantix har bland annat en guide för hur man börjar tolka från sitt modersmål till ett annat språk.  

I vissa fall då utbildningarna inte har en språkhandledare för ett visst språk kan ibland tolkförmedlingarna stå för utbildningskostnaderna. Det gäller främst för i Sverige mindre vanliga afrikanska och asiatiska språk.


Semantix är Nordens största språkleverantör och siktar på att bli marknadsledande inom språkteknologi och flerspråkiga tjänster. Kontakta oss för mer information >>

 

Detta är ett betalt reportage från semantix.com/se/