Fler utbildningar på YH!

Fler utbildningar på YH!

Ja, det stämmer - Det blev rekord i antal beviljade utbildningar via yrkeshögskolan!

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat fler utbildningsanordnare att bedriva yrkesutbildning och därmed ökat det totala antalet utbildningsplatser för år 2021. 

I och med pandemin har antalet ansökningar om att få bedriva YH-utbildning varit rekordmånga och antalet nya beviljade utbildningar inför 2021 blev 484 st, utspridda över hela landet. De yrkesområden där flest utbildningsplatser har beviljats är inom Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård, Data/IT och Bygg, anläggning och fastighet. 

Pandemin har lett till ökad efterfrågan på kompetens inom sjukvården och därför har antalet utbildningsplatser för specialistundersköterskor, ambulanssjukvårdare och steriltekniker prioriterats. För att göra det enklare och säkert att studera under pandemin så går många av utbildningarna att genomföra på distans.

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som ofta leder till sysselsättning på arbetsmarknaden, direkt efter avslutade studier. En av anledningarna till framgångarna är att utbudet av YH-utbildningar styrs mot kompetenser där arbetsmarknaden har brist. Utbildningen utgörs till ca. 25-30% av praktik på en arbetsplats (LIA - lärande i arbete) och ofta leder praktiken till att du erbjuds jobb på praktikplatsen. Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan.   

Se utbildningsutbudet här >>


Elin sammanfattar:
Vill du utvecklas, uppdateras eller lära dig något helt nytt? Med en YH-utbildning har du chans att byta karriär eller bli ännu bättre på det du redan gör. Yrkeshögskolan kommer med många fördelar. Här är några saker du kanske inte visste om utbildningsformen. 

1. En YH-utbildning leder allt som oftast direkt till ett jobb. Över 90 % av alla examinerade har ett arbete året efter sin examen (myh.se).

2. Utbildningarna på yrkeshögskolan är ofta kortare än utbildning vid högskola eller universitet. En YH-utbildning sträcker sig vanligen mellan 1,5–2,5 år. Men det erbjuds också intensiva kortutbildningar på några veckor, ofta 5-8 veckor. Kortutbildningarna passar de som redan är yrkesverksamma inom ett visst område, men vill uppdatera sina kunskaper mot nya krav eller ny teknik.

3. Du är berättigad till CSN (studiestöd och lån). Detta kan vara bra att veta om du inte har ett sparkapital eller möjlighet till annan inkomst under tiden. Här kan du läsa mer om behörighet >>

4. Urvalet sker inte enbart på gymnasiebetyg utan du kan också söka en YH-utbildning på reell kompetens. Det innebär att du kan söka utbildningen på arbetslivserfarenhet, föreningsliv, kurser med mera. 

5. En YH-utbildning är praktisk och innehåller en stor del praktik. Det passar den som är sugen på att möta näringslivet och testa sina kunskaper direkt i verkligheten. 

Lycka till med dina studier!


Källor: myh.se