På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Brist på arbetskraft skapar utbildning

Brist på arbetskraft skapar utbildning

Flera branscher skriker efter arbetskraft och en av dem är stycknings- och slakteribranschen. Som en del av EU-satsningen ”Mer mat - fler jobb” har Arbetsförmedlingen, Gymnasieskolan Astar och företaget HK Scan startat en yrkesutbildning för att eliminera bristen på arbetskraft i branschen. Kampanjen handlar om ett Sverige som ska ha en självförsörjande livsmedelproduktion.

I mars 2020 startar stycknings- och slakteriutbildningen i Göteborg, Linköping, Malmö och Skövde, där lokala företag är utbildningsledare. Vardera orten beräknas ta emot ca. 15 sökande som efter genomförd utbildning är redo för att söka jobb på arbetsmarknaden.

I ett pressmeddelande säger Jan G Andersson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen, att dialogen med styckning- och slakteribranschen har varit frekvent eftersom behovet av arbetskraft är stort.

I Sverige arbetar ca. 10.000 personer i kött- och charkindustrin varje dag. En bransch som med relevant utbildning kan bidra till många arbetstillfällen och ökad integration för nyanlända.

Astars affärsutvecklare Mari Lax säger i samma pressmeddelande att samarbetet med Arbetsförmedlingen och stycknings- och slakteribranschen kommer skapa stor nytta där behovet av arbetskraft finns.

Efter genomförd utbildning finns goda möjligheter till arbete både som slaktare och styckare.

Källa: ThorenGruppen