Artiklar, filmer och blogginlägg för dig som vill nörda ner dig

Allt du vill veta om hur man skaffar sitt drömjobb

Här kan du läsa om jobb, utbildning och annat som kan vara till din hjälp för att bygga en bra framtid på arbetsmarknaden.
Vi har även en artikelserie som heter "Elin spanar", där vår skribent Elin reflekterar, besöker arbetsplatser och talar med anställda. Tipsa gärna Elin om yrken eller arbetsplatser som du vill veta mer om, mejla oss!

PÅ DJUPET
Arbetsförmedlingen varnar - Historiskt stor brist på arbetskraft Genrebild - reportage från framtid.se

Arbetsförmedlingen varnar - Historiskt stor brist på arbetskraft

Arbetsförmedlingen har tidigare varnat för att arbetslösheten kommer öka under 2023. Samtidigt väntas den ökande arbetslösheten kunna bromsas tack vare den historiskt höga bristen på arbetskraft. Men varför är det så och hur kan du som arbetstagare tänka framöver?

Sverige förväntas gå in i en lågkonjunktur under 2023/24 och i och med en lågkonjunktur följer även ökad arbetslöshet. Trots oroliga tider under hösten 2022 har arbetsgivarnas upplevda brist på arbetskraft fortsatt att öka och det förväntas den göra även under 2023. Den stora bristen på rätt kompetens har gjort att arbetsgivare nu värnar ännu mer om att behålla sin personal och hitta nya arbetstagare med rätt profil. Det i sin tur bidrar också till en minskad arbetslöshet trots den lågkonjunktur som stundar.

–  Arbetsgivarna är mer försiktiga att nyanställa men vi ser ingen tvärinbromsning som vi kunde göra inom delar av arbetsmarknaden under pandemin. Det kommer vara fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, inte minst inom vård och omsorg, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt som efterfrågan på kompetens ökar befaras också den andel människor som är långtidsarbetslösa fortsatt stiga.

Långtidsarbetslösa, alltså personer som varit utan arbete i mer än 12 månader, kommer allt få ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ytterligare ett bevis på att arbetsmarknaden är i behov av rätt kompetens och människor med relevant utbildning. Därför viktigt att du som arbetssökande har en relevant och uppdaterad utbildning för att öka dina chanser till anställning både nu och på sikt.

Elin sammanfattar: 
I en värld som är under ständig förändring och där nya kompetenser kommer till på löpande band blir det viktigare än någonsin att som arbetstagare hålla sig uppdaterad och relevant. Det kan handla om att läsa en kurs, hålla sig uppdaterad om nya trender eller visa framfötterna och vilja utvecklas i sin nuvarande roll. För företagen blir det allt mer viktigt att låta sina anställda få tid till kompetensutveckling för att slippa nyanställa i samband med företagets utveckling. 

Skillnaden mellan att vara arbetsgivare och arbetstagare är alltså inte speciellt stor. Oavsett om du söker arbete eller är arbetsgivare behöver du hålla dig relevant. 

Jag tror därför att ett vinnande koncept i framtiden kommer vara att fortsätta lära sig nytt, våga hoppa på nya trender och visa framfötter i sin yrkesroll. Kom ihåg att dina tidigare erfarenheter också kan vara nyckeln in till en ny arbetsmarknad.

Stort lycka till!

Källa: Arbetsförmedlingen 

 

Reportage från framtid.se