Rätt utbildning ger jobb

Rätt utbildning ger jobb

Här ger vi dig en sammanfattning av Arbetsförmedlingens senaste bedömning av var jobben kommer finnas 2017 och under åren framöver.

Det är gott om jobb inom många yrken>>. Men de flesta arbeten kräver lägst avslutad gymnasial utbildning. Lärare>> är speciellt eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är stor brist på lärare i hela Sverige.

Större chans – fixa gymnasiet

Det viktigaste av allt för att få ett jobb är att ha gymnasiet klart och godkänt. Visste du att chansen att få jobb ökar väldigt mycket om du har klarat en gymnasieutbildning? Arbetsförmedlingen rapporterar att 120 000 av de arbetslösa saknar just gymnasieutbildning.

Det finns mycket hjälp man kan få för att klara gymnasiet. Gå in på Facebook och GymnasieGuiden.se. Där kan du hitta mycket tips på plugg- och läxhjälp.

Efterfrågan på att du har specialiserat dig eller har en högre utbildning kommer också snarare öka än minska. Både industrin och offentliga tjänstesektorn (kommun, stat och landsting) har sagt att man höjer många av sina krav på kompetens.

Vidareutbildning

I rapporten Var finns jobben berättar Arbetsförmedlingen även att kraven på vidareutbildning efter gymnasiet ökar. Att utbilda eller vidareutbilda dig nu till ett yrke som har en bra arbetsmarknad lagom till du är färdig är ett smart drag. En vidareutbildning behöver dessutom inte betyda akademiska studier i 5 år på högskola eller universitet. Om du inte vill förstås. Vilken typ och nivå av utbildning beror på vilket yrke du ska fortsätta mot. Men förutom högskolestudier finns det yrkeshögskoleutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskolor, komvux och privata skolor. Utbudet är stort och valet bara ditt.

Störst brist på arbetskraft i framtiden:

(yrkena är listade i slumpmässig ordning).

Fler jobb

På jobbfronten tror man överlag att det kommer finnas fler jobb att söka den närmsta tiden och att arbetsmarknaden sakta blir bättre. Dels går många i pension inom de närmsta året och konjunkturen blir också sakta bättre.

Se gärna även Lätt att få jobb>>.