Veckans yrke

Veckans yrke - Biomedicin - vecka 9

 

Varje vecka presenterar vi ett nytt yrke! Det kan vara ett ovanligt yrke, ett yrke där det finns goda chanser till jobb eller kanske bara ett yrke som vi tycker verkar spännande!

Varför får vissa människor cancer? Hur tas nya läkemedel fram? Om du är intresserad av dessa kunskapsområden, då
 kanske ett yrke inom biomedicin är ditt framtidsyrke? 

Inom biomedicin och läkemedelsutveckling behövs kunskaper om grundläggande biologiska mekanismer som förklarar hur kroppen fungerar.  

Biomedicinare har en arbetsmarknad inom läkemedelsindustrin, bioteknikindustrin och sjukvården. Man kan också bli vetenskapsjournalist, jobba (bIand annat administrativt) med IäkemedeIspatent eller få anstäIIning som "medicinsk expert" vid olika myndigheter.

Biomedicinprogrammet är en 3 år lång utbildning (på heItid) som Ieder tiII kandidatexamen. Det är en omfattande grundutbildning inom det biomedicinska området med tyngdpunkt på molekylärbiologi och med stark koppling till människan och hennes sjukdomar. Man läser bIand annat kurser i medicinsk kemi, cellbiologi, genetik och sjukdomslära. För varje kurs fördjupar de studerande sina kunskaper i hur celler och organ samspelar i komplexa nätverk och hur och varför det kan uppstå fel, dvs hur sjukdomar uppstår och fortskrider.

Kika också gärna på fIera yrken, försIagsvis: bioIog>>kemist>>,kemiingenjör>>IäkemedeIskemist>>, IäkemedeIsutveckIare>> ochBMA>>. Samt läs även på  www.naturvetarna.se

 

Arkiv veckans yrke
v.33 UX-designer
v.34 Lantmästare
v.35 Copywriter
v.36 Rekryterare 
v.37 Butikschef
v.38 Plåtslagare
v.40 Inredningsarkitekt
v.41 Egen företagare
v.42 Skogsmaskinförare
v.43 Elkraftstekniker
v.46 Receptarie
v.47 Kock
v.48 Socionom
v.49 Bagare 

v.50 Cytodiagnostiker
v.51 Taxiförare
v.52 Besiktningstekniker
v.1 Rehabiliteringskoordinator
v.2 Väktare och soldat
v.3 Högskolelärare
v.4 Statistiker
v.5 Bussförare
v.6 Svetsare
v.7 Ingenjör
v.8 Fastighetsvärd