Jobbmöjligheter 2019

Jobbmöjligheter 2019

Framtid.se har den 8 februari 2019 deltagit i informationstillfället som ägde rum i Centralhuset i Göteborg, som handlade om Jobbmöjligheter 2019 och i framtiden.
Representanter från Arbetsförmedlingen, från GR (Göteborgsregionen) och från Svensk handel gav under förmiddagen sin syn på arbetsmarknadsläget i Sverige idag och berättade om arbetsmarknadsprognoser inför framtiden.

Arbetsförmedlingen (AF) gör yrkesprognoser för 200 yrken som anses vara "stora och viktiga yrken" och som står för ca 80% av anställda i Sverige.

Under mötet berördes det huvudsakligen följande "punkter" (se nedan):

Brist på kompetent arbetskraft
AF´s senaste undersökning visar på att 4 av 10 privata arbetsgivare och 7 av 10 offentliga - upplever brist på efterfrågad kompetens vid rekrytering.

Svårt få jobb utan gymnasiekompetens
Det är idag svårt och prognosen är att det i framtiden blir fortsatt svårt att få jobb om man ej har slutfört en gymnasial utbildning.

Hur kan man förbättra sina jobbmöjligheter?
Man kan göra det bland annat genom att skaffa sig mer arbetslivserfarenhet, fler språkkunskaper, körkort och genom att vara flexibel (både vad gäller att söka jobb i fler branscher och geografiskt - inom större geografiskt område).