Sveriges Television, SVT

Sveriges Television, SVT

Vill du göra tv som engagerar hela Sverige?
SVT vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. För att klara det behöver vi ständigt locka till oss nya talanger som ger oss fler perspektiv och gör oss bättre.

Här finns hela kedjan från idé till produktion till distribution. Alla roller är lika viktiga och alla är specialister på just sin länk. Vi granskar, ljussätter, filmar, inspirerar, kodar och informerar. Hos oss finns över 130 olika yrkesroller, de vanligaste är reporter, redaktör, utvecklare och projektledare.


SVT finns på 50 orter runt om i hela landet med omkring 2100 anställda. Det behövs fler journalister med olika perspektiv, språk och erfarenheter och som vill gräva fram sanningar, sprida kunskap och ge röst åt fler röster. Inom framför allt lokaljournalistik finns det goda jobbmöjligheter, framför allt utanför storstäderna.

Ungefär nio av tio svenskar tar del av något från SVT varje vecka - och snart är det en och en halv miljon som enbart använder SVT online. På SVT bygger vi våra egna appar som SVT Play, SVT Nyheter, SVT Sport, SVT Barn och SVT Duo. Det är drygt 100 personer som idag jobbar med IT-utveckling hos oss.


Arbetsförmedlingens prognos 2023
Det finns idag (2023) cirka 10600 yrkesverksamma journalister i Sverige, av dessa är det cirka 52 procent som är kvinnor och 48 procent är män.

Arbetsförmedlingen bedömning är att det, inom de närmaste tre åren kommer vara liten konkurrens om jobben för journalister. Det innebär att du som har rätt utbildning eller den erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Visa mer
Visa mindre