SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget

SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget

EN INTEGRERAD OCH VÄLINVESTERAD INDUSTRI

SCA grundades 1929 som ett skogs- och skogsindustribolag. Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. SCAs affärsmodell är att uthålligt skapa högsta möjliga värde av, ur och kring denna unika resurs.

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, varav 2,0 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Kring denna resurs har SCA byggt en integrerad och välinvesterad industri som tar vara på hela trädet. Av råvaran utvecklar SCA produkter för kunder världen över med höga krav på kvalitet, leveranstrygghet, service och hållbarhet.

Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid. Vi gör det genom ansvarsfullt skogsbruk, resurseffektivitet och förnybara produkter. Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och tjänster för en hållbart lönsam och förnybar framtid.

Respekt för kollegor, våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet. Människors lika värde och respekt för varandra främjar samarbeten och gör att vi utvecklas – som människor och som företag.


Ledande i kampen mot klimatförändringar
På SCA gör vi skillnad. På riktigt. Förutom att vara ledande inom sågade trävaror, massa och förpackningspapper utvecklar vi förnybar energi och produkter som ersätter plast, stål och cement.

Vi är en viktig spelare att räkna med när det gäller klimatnytta. SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skog som binder stora mängder koldioxid. Varje år binds 5,4 miljoner ton koldioxid netto i SCAs skogar. Tillsammans kompenserar det för koldioxidutsläppen från all personbilstrafik i Sverige. Våra förnybara produkter ersätter fossila alternativ. Klimatnyttan motsvarar 6 miljoner ton koldioxid per år. Och vi har bara börjat. Så vill du vara med och skapa en framtid präglad av hållbar innovation och tillväxt – sök dig till oss. Vi vet också att det är människorna som gör framgångarna. Vi behöver dig. Välkommen!


VÅRA VERKSAMHETER

Skoglig verksamhet
Vi erbjuder tjänster till privata skogsägare med utgångspunkt i ett hållbart och lönsamt skogsbruk. Vi har skogsförvaltningar i Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten med över 30 lokalkontor. Vi ansvarar för virkesförsörjningen till våra industrier, där virkesterminaler är viktiga nav i virkesflödet. Plantverksamheten NorrPlant består av Bogrundet och Wifstamons plantskolor. Vi säljer också krossmaterial från SCAs bergtäkter till väg- och anläggningsprojekt.


Sågverk, träförädling och distribution
Trä är framtiden! Vi erbjuder träprodukter av både furu och gran. Vid våra enheter sågar, hyvlar och förädlar vi produkterna efter våra kunders behov.


Pappersbruk
I norra Sverige har vi Kraftlinerbruk i Obbola och Munksund. Kunderna är wellpapptillverkare som vill ha färskfiberbaserad liner av premiumkvalitet, till sina förpackningar som ska transportera exempelvis elektronik, farligt gods, industriprodukter eller frukt och grönsaker.


Massafabrik
Behovet att ersätta fossilbaserade material som plast med fiberbaserade produkter från skogen är idag stort. Det behövs allt mer mjukpapper och pappersförpackningar. Östrands massafabrik har världens modernaste produktionsanläggning för blekt barrsulfatmassa med en kapacitet på 900 000 ton per år. Produktionen är extremt effektiv vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder förstklassiga produkter samtidigt som vi genererar ett stort energiöverskott till el och fjärrvärme.


Förnybar Energi
Vi är en av Sveriges största pelletstillverkare. Tillverkningen sker i Härnösand, Stugun och Luleå. Tack vare en stor och bred råvarubas kan långsiktiga leveranser med en flexibel bränslemix erbjudas. Med ett effektivt skogsbruk, industriell tradition och utveckling skapar vi framtidens biodrivmedel. Tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftsprojekt förverkligas.


Logistik
Omfattande sjö- och landtransporttjänster inom Europa och till översjömarknader med egna terminaler i Umeå, Sundsvall, Rotterdam, Sheerness och Kiel. En betydande del av transporterna går också på järnväg och med lastbil. SCA är en av de största järnvägsnyttjarna i Sverige. Vi har bland annat egna järnvägsvagnar för både färdigvara och skog.


Innovation och forskning
SCA driver ett dedikerat innovationsarbete för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav.


Underhåll
I organisationen finns både en bred och mer specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt.


ATT JOBBA HOS OSS
Alla våra jobb har skogens kraft som minsta gemensamma nämnare. På våra kontor och produktionsanläggningar kan du jobba med allt från driftteknik till innovation management.


Produktion: Vi arbetar högteknologiskt i skogen, i vår tillverkning och i våra hamnar. Vår produktion ligger i framkant och är i flera fall världsledande.


Teknik: Ny teknologi och hög driftsäkerhet kräver kompetens för att använda skogsmaskiner, förfina och bygga nya anläggningar eller genomföra underhåll vid våra industrier. Det gäller även IT-system för att planera skogs- och naturvårdsarbete eller för att styra våra anläggningar.


Utveckling: Vi satsar stora resurser för att vara innovativa inom såväl processutveckling som hållbarhet. Kontor och support: Vi är ett stort företag och erbjuder flera inriktningar exempelvis inom HR, kommunikation, IT, ekonomi och inköp.


Marknad och försäljning: Här arbetar vi med att marknadsföra och sälja framtidens produkter. Genom våra kundkontakter och samarbeten håller vi oss uppdaterade om utmaningarna på marknaden.

SCA är organiserat i fem affärsområden: Skog, Trä, Containerboard (Förpackningspapper), Massa och Förnybar energi. Den stödjande enheten är Inköp & Logistik.


Se gärna våra filmer:
Martin Lundgren, processoperatör på SCAs pappersbruk i Obbola >>
Marija Dahlstedt, lagledare på Bollsta sågverk >>

Flera filmer hittar du här >>

Visa mer
Visa mindre