Kriminalvården

Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Kriminalvården arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I myndighetens uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men även transporter för bland andra Polisens och Migrationsverkets räkning.

Kriminalvården har över 12 000 anställda och det finns ca 70 olika inriktningar på tjänster inom myndigheten. De flesta arbetar som kriminalvårdare eller frivårdsinspektörer, men även sjuksköterskor, lärare, produktionsledare, kockar, psykologer, säkerhetsexperter, transportledare, jurister, IT-tekniker, ekonomer, administratörer, och många fler.

Kriminalvården har (2019) 32 häkten, 45 anstalter och 33 frivårdskontor över hela landet. Under 2019 hanterade Kriminalvården nästan 16 600 klienter varje dag. Av dessa var 2 000 intagna i häkte, 4 400 intagna i anstalt och cirka 10 200 avtjänade sin dom i frivård.

Kriminalvården transporterar årligen ungefär 96 000 intagna och andra klienter. Av dessa transporterades över 20 000 klienter åt andra myndigheter, kommuner och regioner och cirka 5 000 klienter till utlandet.

www.kriminalvarden.se hittar du mer information om myndigheten, våra lediga tjänster och information om vår betalda utbildning för kriminalvårdare.

Visa mer
Visa mindre