Göteborg Energi AB

Göteborg Energi AB

Att vi har värme och ljus hemma ses som en självklarhet och tas lätt för givet. Men att försörja en hel stad med ljus, kraft, värme och uppkoppling är komplex och kräver ett noggrant utfört arbete.

Vi på Göteborg Energi tar ansvar för vårt uppdrag och ser till att invånarna i staden dygnet runt får trygg och prisvärd energi. Att ha en fungerande energiförsörjning tas idag för givet, och endast när någonting gått fel blir det tydligt hur beroende vi är utav en trygg och säker leverans. Så mycket mer än de vardagliga behoven av exempelvis el och värme i hushållen är beroende utav energin, fundera kring hur sjukhus, infrastruktur, kollektivtrafik och internet påverkas om vi blir strömlösa en längre tid.  


EN VIKTIG AKTÖR FÖR KLIMATET
Som göteborgarnas eget energibolag har vi ett stort ansvar för hur ett växande Göteborg kan utvecklas hållbart och hur vi tillsammans kan minska vår klimatpåverkan. Vi har vässat ambitionen och målet är att all fjärrvärme ska komma från återvunna eller förnybara källor år 2025.

Vi ska tillsammans med våra kunder medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle där vi ska vara den drivande kraften i Västsverige och Göteborgsregionen för att möjliggöra ett fossiloberoende samhälle. Vi tror att resan mot ett hållbart samhälle börjar i vardagen och därför vill vi göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att göra kloka val och vi vet att vi måste göra det tillsammans. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.


Utbildningar som leder till ett arbete hos oss >>


SAMARBETE
För att kunna försörja staden med ljus, kraft, värme och uppkoppling krävs det en välutvecklad och effektiv infrastruktur. Utöver våra egna rör och ledningar ska också? vatten, avlopp och dagvatten samsas om ytorna under marken. Genom att göra kloka investeringar kan vi förbereda oss för framtidens ökade energibehov. Låter detta spännande? Med en utbildning som ingenjör eller tekniker kan du vara med och påverka där allt detta händer. Vi behöver dig och ditt intresse!


LÄS MER OM NÅGRA AV VÅRA LEDIGA TJÄNSTER JUST NU >>


Som energibolag är vårt uppdrag extra viktigt. Därför behövs innovativa och nytänkande medarbetare som tror på en ljus framtid och kommer med nya lösningar på de energiutmaningar vi står inför. På Göteborg Energi är därför samarbetet med studenter och högskolor en viktig del i vår verksamhet.

Vill du samarbeta med oss under dina studier, genom uppsatser, examensarbeten, praktikplatser?


Läs mer om våra samarbeten och kontakter här >>


Välkommen!

Visa mer
Visa mindre