På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Borrföretagen

Borrföretagen

Borrföretagen är en branschorganisation som sedan 1977 har utvecklats till Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag, med ett åttiotal medlemsföretag anslutna.

Våra medlemsföretag är verksamma inom flera olika områden där borrningsteknik används:
• Vattenbrunnar
• Energibrunnar
• Grundläggning
• Geologisk prospektering
• Markundersökningar
 

Är du intresserad av att utbilda dig till Borrtekniker? - Se här när nästa utbildning startar >>


Borrföretagen verkar för branschen på flera sätt. Samarbetet mellan medlemsföretagen ökar kompetensen inom området borrteknik, genom utbyte av erfarenheter. Vi bedriver också forskning och utveckling samt provar nya utrustningar och material. Vi deltar i arbetet med att ta fram branschnormer och standarder. Vi är remissinstans åt flera myndigheter, till exempel Boverket, Energimyndigheten, SGU, Regeringen och länsstyrelsen. Vi ger också ut en mycket uppskattad tidsskrift – Borrsvängen.

Redan 2004 började man certifiera brunnsborrare. Certifikaten är personliga och det ställs krav på särskild utbildning och yrkeserfarenhet för att bli certifierad. Genom att satsa på tillämplig utbildning arbetar Borrföretagen aktivt för att medlemsföretagen snabbt ska öka andelen certifierade borrare i sin personal.

Borrföretagen har under de senaste 30 åren utbildat borrtekniker tillsammans med arbetsförmedlingen. Utbildningen är en arbetsmarknadsutbildning. Vårt stora kontaktnät i branschen ger oss unikt goda möjligheter att ordna relevant anställning till eleverna. Många av lärarna är själva företagare och aktiva i branschen. Det borgar för att informationen som förmedlas är aktuell och relevant. Utbildningen har utvecklats genom åren – en förutsättning för att kunna lära ut rätt kompetens till en marknad som hela tiden förändras.