Veckans yrke

Veckans yrke - Högskolelärare - vecka 3

 

Varje vecka presenterar vi ett nytt yrke! Det kan vara ett ovanligt yrke, ett yrke där det finns goda chanser till jobb eller kanske bara ett yrke som vi tycker verkar spännande!

Är du välutbildad och dessutom forskat eller på annat sätt en gedigen kunskap inom ett specifikt område och gärna delar med dig av din kunskap? Vill du arbeta med undervisning? D
å kanske lärare inom högskolan är ditt framtidsyrke?

Högskolelärare undervisar på högskolor/universitet>> och ofta kombinerar undervisning med forskning inom "sitt område". De flesta högskolelärare har disputerat (dvs har med godkänt resultat förslavat sin doktorsavhandling).

Som universitets- och högskolelärare kan man inneha olika titlar beroende på utbildningsgrad.

I universitets- och högskolelärarens arbetsuppgifter ingår bland annat undervisning, planering, handledning, examination, kursutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete samt administration. Exempel: som universitetslektorundervisar man högskolestuderande, deltar i framtagande av nya kurser och program, samt i förändringar/utvecklingen av de redan existerande kurser och utbildningar samt handleder också examensarbeten och doktorander.

Arbetet som universitets- och högskolelärare kräver djupa kunskaper och ett stort engagemang i det ämne som man undervisar i. 

Du som är intresserad av yrket högskolelärare, kanske viII ta deI av informationen om fIera yrken: försIagsvis ForskareÄmneslärare, Studiehandledare,FolkhögskoIeIärare, CirkeIIedare, SFI-lärare, Skolforskare och Skolledare/Rektor.

Utbildning

Akademisk utbildning krävs, dvs man måste läsa på universitet eller högskola.

För anstäIIning som Universitetslektor* krävs det vanligtvis att man har avlagt doktorsexamen samt genomgått en högskolepedagogisk utbildning.

* vid anställning av universitetslektor inom konstnärlig verksamhet gäller det Särskilda regler (undantag).

Arkiv veckans yrke
v.33 UX-designer
v.34 Lantmästare
v.35 Copywriter
v.36 Rekryterare 
v.37 Butikschef
v.38 Plåtslagare
v.40 Inredningsarkitekt
v.41 Egen företagare
v.42 Skogsmaskinförare
v.43 Elkraftstekniker
v.46 Receptarie
v.47 Kock
v.48 Socionom
v.49 Bagare 
v.50 Cytodiagnostiker
v.51 Taxiförare
v.52 Besiktningstekniker
v.1 Rehabiliteringskoordinator
v.2 Väktare och soldat